อุปกรณ์กู้ภัยกับการทำงานในสถานที่อับอากาศ

อุปกรณ์กู้ภัย คือ อุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับกู้ชีพ ซึ่งจำเป็นจะต้องจัดเตรียมไว้เพื่อให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์โดยเฉพาะการทำงานในสถานที่อับอากาศ ซึ่งสถานที่อับอากาศเป็นสถานที่ที่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้แต่มันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการปฏิบัติงานแบบต่อเนื่องเป็นสถานที่ที่มีทางเข้าออกจำกัด จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดอากาศหายใจ 

อุปกรณ์กู้ภัยมีความสำคัญอย่างไร 

ที่ผ่านมา จากสถิติพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากการทำงานในสถานที่อับอากาศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 1 ใน 3 ของสาเหตุการตาย เกิดขึ้นในขั้นตอนการกู้ภัยทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นความไม่พร้อมด้านอุปกรณ์กู้ภัย การวางแผนการประเมินสถานการณ์แบบผิดพลาด ผู้ที่ใช้อุปกรณ์กู้ภัยไม่ได้ผ่านการอบรมใช้ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศมีความจำเป็นต้องเตรียมเครื่องมือหรืออุปกรณ์กู้ภัยต่างๆ ให้พร้อมอยู่เสมอและที่สำคัญควรได้รับการอบรมการใช้อุปกรณ์กู้ภัยหรือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วย เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจสามารถปฐมพยาบาล จนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ในภาวะที่ปลอดภัยหรือเป็นการยื้อเวลาให้กับผู้ประสบภัยเพื่อรอรับการช่วยเหลือในลำดับต่อไป 

อุปกรณ์กู้ภัยในสถานที่อับอากาศมีอะไร 

อุปกรณ์กู้ภัยในสถานที่อับอากาศมีด้วยกันหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น เครื่องช่วยหายใจ เปลกู้ภัย เชือกโรยตัว ชุดรอกกู้ภัย  ฯลฯ ทุกอุปกรณ์ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น เชือกโรยตัวเป็นอุปกรณ์กู้ภัยที่ใช้ในการโรยตัวและยังช่วยป้องกันการตกจากที่สูงได้ เปลกู้ภัยเป็นอุปกรณ์กู้ภัยที่ต้องจัดเตรียมไว้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ ไม่เว้นแม้แต่การทำงานในสถานที่อับอากาศ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานที่ประสบอุบัติเหตุหรือหมดสติอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้จำเป็นต้องมีเปลกู้ภัยเพื่อช่วยในการเคลื่อนย้าย เป็นต้น  

นอกจากเชือกโรยตัว แปลกู้ภัยจะสำคัญแล้ว ชุดรอกกู้ภัยก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ชุดรอกกู้ภัยที่ทำจากอลูมิเนียมได้มาตรฐานสากลเป็นอุปกรณ์กู้ภัยที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศจะต้องเตรียมไว้ให้พร้อม สถานที่อับอากาศส่วนใหญ่มักเป็นพื้นที่ต่างระดับถ้าไม่มีรอกกู้ภัยการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยขึ้นจากที่สูงจะยากลำบากพอสมควรเพราะผู้ปฏิบัติงานก็ต้องออกแรงโดยที่ไม่มีเครื่องทุ่นแรงเลย

อุปกรณ์กู้ภัยมีความสำคัญกับการทำงานในพื้นที่อับอากาศและมันมีความสำคัญกับทุกๆ การปฏิบัติงานเพราะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยกู้ชีพ ช่วยยื้อชีวิตให้กับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อรอรับการช่วยเหลือจากทีมแพทย์เป็นลำดับต่อไป การเตรียมตัวก่อนทำงานในพื้นที่อับอากาศต้องวางแผนทุกครั้งไม่เพียงแต่อุปกรณ์กู้ภัยแต่ผู้ที่ปฏิบัติการต้องผ่านการฝึกอบรมการทำงานในพื้นที่อับอากาศด้วยเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนนำมาสู่ความปลอดภัยในการทำงาน