ไมค์ลอยหรือไมโครโฟนไร้สาย  มีกี่ชนิดมีย่านความถี่อะไรบ้าง

ไมโครโฟนไร้สายเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนามาจากการเอาวงจรของเครื่องรับส่งสัญญาณให้เข้ามามีส่วนร่วมในตัวของไมโครโฟนเอง และทำการขยายผสมผสานกระจายเสียงออกมาด้วยรูปแบบคลื่นของวิทยุ โดยมีตัวรับสัญญาณจากไม้ลอยอีกเครื่อง จะคอยทำหน้าที่รับสัญญาณคลื่นความถี่เฉพาะ ของย่านความถี่นั้น หลังจากนั้นตัวรับกับไมค์ลอยก็จะทำการแปลงสัญญาณคลื่นความถี่ให้เป็นสัญญาณเสียงป้อนเข้าไปในระบบ โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้สายเป็นตัวรับส่งสัญญาณอีกต่อไป โดยในปัจจุบันย่านความถี่ที่มีการปรับที่มีการปรับเปลี่ยนและมีการใช้งานมากที่สุดมีอยู่ 4 ย่านความถี่คือ

  • ย่านความถี่  ย่านความถี่ UHF (Ultra High Frequency) ช่วงย่านความถี่ 300 – 3000 MHz ข้อดีในเรื่องของคุณภาพสัญญาณเสียงของย่านนี้จะให้น้ำหนักเสียงให้ความดังของเสียงที่ดีกว่าและคลื่นในย่าน UHF จะมีการกวนของสัญญาณไมโครโฟนที่น้อยกว่า VHF
  • ย่านความถี่ VHF (Very High Frequency) ช่วงย่านความถี่ 30 – 300 MHz ลักษณะของคลื่นความถี่ย่าน VHF ก็คือเป็นช่วงยาวทำให้มีความแรง และมีความสามารถในการทะลุผ่านสิ่งกีดขวางได้เป็นอย่างดี
  • ย่านความถี่ 2.4 GHz ISM Band เป็นคลื่นที่เราได้รู้จัก ได้ทั่วไปเช่นคลื่นสัญญาณ WIFI  รวมไปถึงคลื่นสัญญาณโทรศัพท์
  • ย่านความถี่แบบอินฟาเรท ย่านความถี่นี้จะได้มีการนำมาใช้ในการใช้เฉพาะจุด หรือใช้ภายในห้องเท่านั้น เพราะสัญญาณอินฟาเรท จะเป็นในรูปแบบสัญญาณอ่อนๆ ไม่สามารถทะลุทะลวงกับสิ่งกีดขวางได้นั่นเอง

ไมโครโฟนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ

  •   ไมค์ลอยแบบมือถือ คือ ไมค์ลอยชนิดนี้จะมีข้อดีคือสามารถนำเอาตัวส่งและตัวรับมาไว้ในตัวของไมค์ลอย ทำให้ได้รับความสะดวกสบายในการใช้งาน ได้เสียงสมจริงใกล้เคียงกับไมค์สายมากที่สุด
  •   ไมค์ลอยแบบ Body Pack คือ ไมค์ลอยที่มีตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณแยกกัน ปัจจุบันจะเห็นไมค์ลอยชนิดนี้ จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือไมค์หนีบคอปกเสื้อ และในคล้องคอ หรือไมเกี่ยวคล้องหู เป็นต้น

ดังนั้น ไมค์ลอยหรือไมโครโฟนไร้สาย ในปัจจุบันทาง กสทช. ได้มีกำหนดมาตรการในการจัดการของคลื่นสัญญาณความถี่ไมค์ลอยหรือไมโครโฟนไร้สาย และมีกฎหมายรองรับในการขออนุญาตการใช้งานในคลื่นความถี่ใหม่ และไมค์ลอยหรือไมโครโฟนไร้สาย ที่มีย่านความถี่ระหว่าง 794 ถึง 806 จะไม่สามารถใช้งานได้หลังจากวันที่ 31 มีนาคม 2564 จากนั้น จะต้องใช้ย่านความถี่ใหม่ที่ กสทช ได้มีการกำหนดสัญญาณคลื่นอยู่ที่ระหว่าง 803 ถึง 806 MHz ในการใช้งานและการจัดจำหน่ายภายในประเทศ และส่งออกนอกประเทศ หากผู้ที่จะกำลังเลือกซื้อไมค์ลอยหรือไม่ไร้สายสิ่งแรกที่ควรคำนึงคือไมค์ลอยได้มีการใช้ย่านความถี่ที่ผิดกฎหมายอยู่หรือไม่ หรือควรคำนึงเลือกซื้อ สำหรับไม่ลอย ที่เป็นสัญญาณคลื่นความถี่แบบใหม่เป็นอันดับแรก